Počasí Dnes °C
Odbor dopravy
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor dopravy > Do Chrastavy se jezdí po zrekonstruované silnici
Do Chrastavy se jezdí po zrekonstruované silnici

Do Chrastavy se jezdí po zrekonstruované silnici

6. 9. 2017

Po ročním dopravním omezení je od středy 6. září opět zcela zprůjezdněna Liberecká ulice v Chrastavě. Rekonstrukce hlavního příjezdu do centra města o celkové délce 1,8 km stála 19.950.000 Kč. Na akci, která byla hrazena z rozpočtu Libereckého kraje, se podílelo i město Chrastava částkou 3.160.000 Kč.

Kompletně zrekonstruovaný je úsek silnice III/27250 v Chrastavě, od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/35 a náměstím 1. máje. Stavební práce spočívaly v úplné výměně vozovkových vrstev, výstavbě chodníků, úpravě stávajících zastávek, nezpevněných krajnic, zajištění funkčního odvodnění komunikace, úpravě a napojení jednotlivých komunikací a sjezdů. Na komunikaci je nové vodorovné dopravní značení a doplněno bylo stávajícího svislé. Stavba, která navazovala na kompletní výměnu všech sítí umístěných v silnici, zahrnovala i rekonstrukci mostu ev.č. 27250-1.

„Stavba je ukázkou dobré spolupráce města a kraje. Chrastava připravila na rekonstrukci Liberecké ulice projektovou dokumentaci a zajistila veškerá povolení k jejímu provedení. Liberecký kraj pak nechal stavbu zrealizovat,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. „Vzhledem k tomu, že tento úsek pozemní komunikace nemá charakter silnice II. ani III. třídy, bude předán městu do vlastnictví,“ dodává náměstek.

Stavbu provedla společnost INTEGRA stavby, a.s. ve sdružení s firmou Silnice Žáček s r.o., za 19.950.000 Kč. Rekonstrukce silnice byla hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Částku 3.160.000 Kč, zejména na výstavbu chodníků, zaplatilo město Chrastava.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
485226308 / 725259891

rss

Zpracovávám...