Rekonstrukce krajských silnic

Úvodní stránka > Dopravní omezení > Rekonstrukce Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická

Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci stávajícího dlážděného povrchu silnice II/270 v Mimoni - ulice Lužická v délce 87 m. Stávající dlážděný povrch komunikace vykazuje zjevné poruchy. Díky chybějícímu vodorovnému dopravnímu značení je prostor nepřehledný a nebezpečný. Žulová dlažba má velmi špatné adhezní vlastnosti. V rámci akce dojde k odstranění žulové dlažby a stávajících konstrukčních vrstev. Bude provedena nová konstrukce vozovky s novým živičným povrchem.  

Říjen 2017

Zpracovávám...