Počasí Dnes °C
Odbor dopravy
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor dopravy > Oddělení pozemních komunikací > Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017

Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017

  1. Plán úklidů po zimě (strojní zametání silnic) – týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s Provozně výrobním plánem (dále jen PVP) pro rok 2017. Termín dokončení prací je plánován do 31. 5. 2017.  ..... Odkaz tabulka zde

  2. Plán výkonů kosení travních porostů podél silnic II. a III. třídy - týdenní harmonogram v členění po okresech a jednotlivých sečí. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2017. Termín dokončení prací 1. seče je plánován do 16. 7. 2017.  .... Odkaz tabulka zde

  3. Plán oprav komunikací (do upravených a neupravených obrazců) - týdenní harmonogram v členění po okresech. Celkový objem výkonů a financí koresponduje s PVP pro rok 2017. Termín dokončení prací je plánován do 30. 9. 2017.  ..... Odkaz tabulka zde

  4. Plán obnovy vodorovného dopravního značení – celkový plán pro rok 2017, přesný harmonogram (realizace) bude upřesněn vzhledem ke klimatickým podmínkám. Předpoklad zahájení realizace je květen 2017 a termín dokončení plánovaných prací je 30.9.2017. ..... Odkaz tabulka zde  + mapa zde

Liberecký kraj zároveň upozorňuje, že časové údaje u jednotlivých úseků mohou být měněny v návaznosti na klimatické podmínky.                                                                                                                                                      

Zpracovávám...