Počasí Dnes °C
Odbor dopravy
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor dopravy > Oddělení pozemních komunikací > Správce silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji

Správce silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31.12.2015, je Liberecký kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy povinen v případě, že pro výkon správy silnic II. a III. třídy zřídil správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

Identifikační údaje správce:
Název: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI, Kontaktní adresa
a adresa pro doručování: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 70946078

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává:
- Silnice II. a III. třídy na území Libereckého kraje

Rozsah vykonávané správy je obsažen ve zřizovací listině, jejíž aktuální znění je k dispozici zde

Zpracovávám...