Počasí Dnes °C
Odbor dopravy
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor dopravy > Oddělení dopravní obslužnosti

Oddělení dopravní obslužnosti

Systém nemohl získat data o tomto objektu. [public/x--id--x] (newsshow err 2176)

Náplň činnosti oddělení dopravní obslužnosti

Rozhoduje o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, o změně licence a o odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy.
Schvaluije jízdní řády vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy.
Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.

Ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy  ČR.
Tančící autobus

 

 

Zpracovávám...