Počasí Dnes °C
Odbor dopravy
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor dopravy > Oddělení pozemních komunikací > Poskytování údajů o území pro potřeby pořizování ÚAP obcí

Poskytování údajů o území pro potřeby pořizování ÚAP obcí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZA OBLAST DOPRAVY PRO POTŘEBY POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu

S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (__) se krajské úřady stávají „poskytovateli údajů“. Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje je dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (__), příloha č.1 garantem následujících údajů o území:

číslo jevu dle metodiky

sledovaný jev

poznámka o poskytování dat

91, 92

silnice II. a III. třídy

- prostřednictvím výdejního modulu (pro SSL a ÚAP obcí)

 

ochranné pásmo silnic II. a III. třídy

- data nejsou k dispozici, proto neposkytujeme


Data budou úřadům územního plánování poskytována prostřednictvím VÝDEJNÍHO DATOVÉHO PORTÁLU  (__).

Popis atributů zde:  prehled_udaju_sdb_uap_useky (__) - ve formátu *.pdf
Metadata prostorových dat zde (__).Zpracovávám...