Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

AKTUÁLNÍ VERZE - Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 a nový Akční plán na období 2017 - 2018

03/2017 - proběhl Monitoring hodnocení akčního plánu 2015 - 2016 a je vytvořen nový Akční plán 2017 - 2018. akční plán 2017 - 2018

Liberecký kraj zaktualizoval dokument „Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro období 2008 - 2013“. Cílem dokumentu zpracovaného ke konci roku 2008 bylo definovat priority, cíle a opatření, které je zapotřebí realizovat pro rozvoj cyklistiky v kraji. V  roce 2012 byla vypracována roční monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu "Programu rozvoje cyklodopravy v LK pro období 2008-2013" a byl navržen Akční plán na období 2013 "Programu rozvoje cyklistické dopravy v LK pro období 2008-2013". Na tento dokument navazuje aktualizace pro další plánovací období 2014 - 2020 a navrhuje se další Akční plán na období 2014 - 2015.

Základem pro jeho zpracování se stal "Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020", což je nový střednědobý strategický dokument, který formuluje na období 7 let opatření a aktivity pro dosažení cílů rozvoje území kraje stanovených ve Strategii rozvoje kraje. Tyto cíle se pak dotýkají i oblasti cyklistické dopravy a cykloturistiky.

Dokument byl projednáván na dvou pracovních seminářích a byl předložen  k dalšímu připomínkování na webových stránkách

Termíny:

29. ledna 2014 - pracovní seminář pro zástupce měst LK, součástí byla i Cyklistická akademie a Asociace měst pro cyklisty, byly poskytnuty informace o zadání a směrování zpracování dokumentu a výstupem byl zápis a dotazník, který byl rozeslán na obce a města LK, výstup šetření je zanesen v dokumentu.

2. dubna 2014 - pracovní seminář pro všechna města a obce LK a subjekty spolupracující s LK v oblasti bezmotorové dopravy.

29. dubna 2014 - zveřejnění návrhu aktualizace programového dokumentu na webových stránkách.

29. dubna – 15. května 2014 - možnost uplatnění připomínek.

15. května - 30. května 2014 - vypořádání připomínek zpracovatelem a odevzdání dokumentu.

 V ROCE 2015 PROBĚHLA AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU.

Výbory ZK měly do 20.4.2015 možnost připomínkovat dokument    „Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014 – 2020“ a návrh nového Akčního plánu na období 2015 – 2016.

Vypořádání připomínek členů výborů ZK najdete v tabulce  - pripominky.

Textová část dokumentu s akčním plánem 2015 - 2016 je ke stažení ve formátu PDF - Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014 - 2020 a návrh nového akčního plánu na období 2015 - 2016 -Program_cyklo

Dokument byl schválen na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5 . 2015 usnesením č. 204/15/ZK.  usnesení_204_15_ZK


Více informací na adrese:
Ing. Iveta Moravcová, odbor dopravy, Krajský úřad Libereckého kraje
e-mail : iveta.moravcova@kraj-lbc.cz