Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

Akční plány snižování hluku na silnicích II. a III. třídy LK

Akční plány pro okolí pozemních komunikací ve vlastnictví kraje, po kterých projede více jak 6 000 000 vozidel za rok.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, v oblasti hodnocení snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí nechal zpracovat akční plán na rok 2008 pro silnice II. a III. třídy na území Libereckého kraje. Z novelizovaného zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně z přechodného ustanovení zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., vyplynulo, že Krajské úřady pořídí do 18. července roku 2008, akční plány pro okolí pozemních komunikací ve vlastnictví kraje, po kterých projede více jak 6 000 000 vozidel za rok. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, který byl pověřen zajištěním zpracování akčních hlukových plánů, na základě smlouvy obdržel zpracovaný návrh akčních hlukových plánů od společnosti Centrum protihlukové ekologie, s.r.o., Petýrkova 1997, Praha 4. 

Ze sčítání dopravy z roku 2005 vyplývá pro Liberecký kraj pořídit akční plány pro následující dva úseky silnic ve vlastnictví kraje: 

a) silnice II/283 – Turnov křižovatka se silnicí III/28314 – Turnov, náměstí Českého ráje – 6 620 005 voz/rok – délka úseku cca 300 metů 

b) silnice III/2784 – Liberec, Kubelíkova ulice – Liberec, České Mládeže, křižovatka se silnicí I/35 – 6 563 430 voz/rok – délka úseku cca 1 km

 
více informací viz. následující dokumenty ve formátu *.rtf a *.pdf
Hlukový akční plán, domument na úřední desku
Liberecký kraj - Akční plán snížení hluku pro silnice II. a III. třídy
Liberecký kraj - Souhrnná průvodní zpráva akčního plánu na snížení hluku na silnicích II. a III. třídy
Liberecký kraj - Tabulková část akčního plánu na snížení hluku na silnicích ii. a III. třídy