Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00022 Libštát - rekonstrukce mostu ev.č. 28311-1,2

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00022

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Záměrem projektu je rekonstrukce 2 mostních objektů a sice mostů ev.č. 28311-1 a 28311-2. převádějící místní komunikaci III/28311 přes vodní tok Oleška a občasný vodní tok. Mosty se nacházejí v intravilánu obce Libštát.

Silnice přes most je důležitou spojnicí mezi silnicemi II/283 a II/286 zajišťující dopravní obslužnost na území mezi Semily, Jilemnicí a Lomnicí nad Popelkou. V rámci rekonstrukce v oblasti mostů a úseků dotčených výkopy budou kompletně odstraněny konstrukční vrstvy a nově bude zřízena nová konstrukce vozovky. V úsecích mimo mosty bude komunikace odfrézována dle možností položena vyrovnávací vrstva a nová obrusná vrstva. Rekonstrukcí mostu nedojde ke změně trasy.

Rekonstrukcí krytu vozovky včetně souvisejících stavebních prací budou zlepšeny směrové poměry na předpolích mostu ev.č. 28311-1, která umožní bezpečnější křižování protijedoucích vozidel. Dojde tedy ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v tomto úseku.

Monitorovací indikátory:

 

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,12

Počet odstraněných bodových závad

počet

0

2

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,01