Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00023 III/25915 Bezděz

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00023

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/259 15 je komunikací ležící na hranici Libereckého kraje křížící silnici I/38. Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje přístup k obci Bezděz.

Začátek komunikace určený k modernizaci bude v místě odpojení ze silnice I/38 km 5,226 a konec bude ve staničení km 7,200 na konci vozovky. Celková délka upravovaného úseku je 1 974m. Stávající vozovka vykazuje drobné trhliny a nerovnosti. Předmětem projektu je provedení modernizace obrusné vrstvy včetně ložné vrstvy a vodorovného dopravního značení. Propusty, nacházející se v úseku km 5,226 – 6,981, budou vybourány a nahrazeny novými trubními propusty s obetonováním včetně nových betonových čel a zábradlí nad propusty.

Předmětem obnovy krytu vozovky bude vylepšení stávajících nedostatečných příčných spádů. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v rekreační oblasti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,97

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,09