Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00024 III/28621 Víchová nad Jizerou

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00024

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/28621 je propojovací komunikací mezi silnicemi I/14 a III/286 20. Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje přístup k husté zástavbě v celém údolí a současně je typickou obslužnou komunikací v rekreační oblasti, která zajišťuje komunikační napojení rekreačních lokalit v této části Krkonoš na hlavní komunikaci vedoucí údolím řeky Jizery-silnici I/14.

Tato komunikace je v nevyhovujícím technickém stavu a je nutná její rekonstrukce. Mezi hlavní záměry projektu rekonstrukce přístupové komunikace patří především zlepšení jízdních podmínek a silniční bezpečnosti a tím zabezpečení kvalitnější dopravní obslužnosti v oblasti Krkonoše-západ, jež patří k významným turistickým lokacím v severních Čechách. Zdokonalení infrastruktury ve svém důsledku přispěje ke zvýšení dopravní obslužnosti v oblasti a nárůstu a podpoře rozvoje cestovního ruchu.

Monitorovací indikátory: 

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

4,87

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,23