Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00025 III/26314 Prysk - Prácheň

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00025

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/26314 je propojovací komunikací mezi silnicemi I/13 a III/28620. Jedná se o obslužnou přístupovou komunikaci. Komunikace se nachází v intravilánu i extravilánu obcí Dolní Prysk a Horní Prysk.

Stávající vozovka je v havarijním stavu a vyžaduje provedení rekonstrukce. Dle stavu stávajícího povrchu byla celá stavba rozdělena na dva samostatné úseky, ve kterých je navržena různá technologie opravy vozovky.

Celková délka modernizovaného úseku je 5 159m. Předmětem projektu je provedení rekonstrukce obrusné vrstvy včetně ložné vrstvy, vodorovného dopravního značení, rekonstrukce propustů, kamenné opěrné zdi a mostního zábradlí.

Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v rekreační oblasti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

5,16

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,24