Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00027 III/2634 Valteřice - Kozly

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00027

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/2634 je dopravním napojením odlehlého regionu s hospodářskými potížemi. Je důležité zachovat toto dopravní napojení jako předpoklad hospodářského růstu. Silnice III/2634 začíná v křižovatce se silnicí II/263 z Žandova do Kravař. Na konci obce Taneček v km 2,165 je stav povrchu vozovky až na konec této silnice převážně hodnocen jako havarijní. Úsek silnice určený v tomto projektu k rekonstrukci končí v obci Kozly v km 5,830. Celková délka rekonstruované části silnice je 3,665 m. Při prohlídce úseku silnice byly diagnostikovány poruchy:

-          trhliny úzké a mozaikové

-          trhliny síťové

-          hloubková koroze

-          výtluky

-          deformace

-          odlamování okrajů vozovky 

Druhy stavebních prací:

-          úpravy povrchů vozovek (obrusná vrstva tl. 50 mm, vyrovnávací vrstva tl. 60 mm)

-          úprava krajnic

-          úprava příkopů

-          svislé dopravní značení

-          propusty

-          vodorovné dopravní značení

-          směrové sloupky

Veškeré uvedené stavební práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

3,66

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,17