Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00028 Chotyně, mosty ev.č. 2715-4 a ev.č. 2711-5

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00028

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Oba mostní objekty se nacházejí na komunikacích II. třídy v intravilánu obce Chotyně, a to na silnicích II/2715- 4 a II/2711 ? 5. Tyto komunikace jsou základními obslužnými komunikacemi pro obci a její okolí. Obec Chotyně leží v těsné blízkosti hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou, její stav má vliv na celkovou dopravní přístupnost v příhraničním regionu. V obci se též nachází turistická atraktivita hrad Grabštejn, který kromě běžných prohlídek nabízí též konání četných kulturních akcí, které mají vysokou návštěvnost. Most II/2715-4 kromě běžného provozu, odpovídající provozu na komunikaci II. třídy též využívá těžká nákladní doprava.

Most ev.č. 2711-5

- místo původní nosné konstrukce je navržena nová železobetonová deska. Konstrukce bude uložena na nových železobetonových úložných prazích

Most ev.č.2715-4

- je navržena výměna ocelových válečkových ložisek za ložiska hrncová. Na konstrukci mostu se vyskytují místa s chybějící krycí vrstvou výztuže.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,04

Počet odstraněných bodových závad

počet

0

2

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,00