Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00029 Liberec-přestavba křižovatky I/35 a III/2784

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00029

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Stávající mimoúrovňová křižovatka čtyřpruhové silnice I/35 a silnice III/2784 (ul. České Mládeže) je významnou křižovatkou. Nárůstem dopravy při stávajícím technickém stavu dochází k přetížení křižovatky. Nevyhovující je hlukové zatížení obytné zástavby. Při sčítání dopravy 2005 bylo zjištěno, že denně projede křižovatkou okolo 18 tisíc vozidel, z toho 4 tisíce v kategorii těžká doprava.

Předmětem projektu je přestavba stávající mimoúrovňové křižovatky silnice I/35 s ulicí České Mládeže. Stávající stav, který je tvořen soustavou úrovňových neřízených křižovatek je nahrazen okružní křižovatkou se směrovou i výškovou úpravou vstupujících komunikací. Komunikace jsou navrhovány převážně dvou pruhové směrově nedělené s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Okružní křižovatka bude mít průměr 50 m. S úpravou křižovatky se provede i úprava odvodnění komunikací, úprava chodníků v prostoru křižovatky, přeložky dotčených inženýrských sítí, sadové a terénní úpravy.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,32

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,64

Počet odstraněných bodových závad

počet

0

3

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,05