Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/01.00031 III/2634 a III/2636 Kozly

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/01.00031

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III. Třídy č. 2634 začíná v obci Heřmanice u Žandova na křižovatce se silnicí II/263 z Žandova do Kravař. Na konci obce Taneček v km 2,165 je stav povrchu vozovky až na konec této silnice převážně hodnocen jako havarijní. Úsek navržený k modernizaci začíná v obci Kozly na křižovatce se silnici III/2636 a MK v km 5,830 a končí na křižovatce se silnicí III/2624 v km 6,813 - konec staničení silnice. Celková délka této části silnice je tedy 983 m.

Silnice III. třídy č. 2636 začíná (km 0,000) v křižovatce se silnicí III/2624 v obci Kozly. Šířka zpevněné části vozovky je 4,1 – 6,2 m. Celá trasa silnice je vedena v intravilánu obce Kozly. Kryt vozovky je v celém úseku asfaltobetonový. 

Podle aktualizace stavu povrchu vozovek je stav hodnocen jako převážně nevyhovující až havarijní.

Součástí modernizace je i sanace geologické poruchy v km 6,000 - 6,100. V rámci projektu bude vytvořena nová ložná živičná vrstva 60mm a nový kryt vozovky v tlouštce 50mm.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,00

 

 

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,73

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0,00

0,08