Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00436 II/286 Ploužnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00436

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice II/286. Jedná se o hlavní páteřní komunikací propojující oblast Jičínska se směrem Lomnice nad Popelkou, Semily. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci s velkým podílem nákladních vozidel, která zajišťuje propojení obou oblastí. Tato komunikace je rovněž hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. V úvodní rekonstruované části (km 9,132 – 10,600) se jedná o extravilánový úsek vedoucí ve velkém podélném spádu zalesněným terénem, druhá část (km 10,600 - 12,100) vede intravilánem obce Ploužnice. Krátký úsek slouží zároveň jako cyklostezka č. 4142.

Stavbou vznikne celková modernizace komunikace II. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

2,96