Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00437 III/29726 a II/283 Turnov - okr.křižovatka, ul. Sobotecká

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00437

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silniční řešení rekonstruovaného úseku komunikace III/27926 a II/283 Turnov-okružní křižovatka, ul. Sobotecká. Jedná se o rekonstrukci stávající křižovatky v jihozápadní centrální části Města Turnova, poblíž lokality známé pod názvem Maškova zahrada. Řešený dopravní uzel se nachází na jedné větvi stávající osmičkové mimoúrovňové křižovatky silnic I/35 a III/29726, která má dvě úrovňové křižovatky na podřazeném směru. Řešená křižovatka je tříramennou stykovou křižovatkou. Na druhé větvi mimoúrovňové křižovatky byla v roce 2005 realizována okružní křižovatka Sobotecká – J. Palacha. Silnice III/29726 přechází za mimoúrovňovou křižovatkou směrem do centra města na silnici II/283.

Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.