Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00439 III/27241 Dubnice

 Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00439

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice III/27241 Dubnice. Jedná se o propojovací komunikací mezi silnicemi II/592 a II/278, která zajišťuje přístup k obci Dubnice a zajišťuje komunikační propojení mezi obcemi Žibřidice, Dubnicí a Stráží pod Ralskem. Tato komunikace je využívána nejen rekreační dopravou, ale i nákladní vzhledem k místní pískovně firmy TANAC v blízkosti obce Dubnice. Modernizace se týká úseku km 7,401 – 11,625. V úvodní části úseku (km 7,401 – křižovatka III/270013 – km 10,747) se jedná o komunikaci v intravilánu obce Dubnice, dále v úseku silnice (km 10,747 – 11,625 křižovatka II/278) se jedná o komunikaci v extravilánu. Zároveň slouží komunikace v celém svém rozsahu jako cyklostezka č. 241.

Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

4,22