Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00440 III/2633 Kravaře - Taneček

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00440

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice III/2633 Kravaře – Taneček. Jedná se o komunikaci, která tvoří dopravní spojení obcí Kravaře a Taneček. Zájmový úsek státní silnice III/2633 začíná dle pasportu v křižovatce se silnicí I/15 (Kravaře) a končí v místě přerušení vozovky silnicí III/2634 (Taneček). Provádění stavebních prací se předpokládá za částečného omezení provozu, vyjma pokládky asfaltových vrstev, které budou probíhat za trvalé uzavírky zájmového úseku. Stavba bude označena provizorním dopravním značením. Celková délka upravovaného úseku je 3.650m. Stavba bude realizována za omezeného provozu a po nezbytně dlouhou dobu bude provedena celková uzavírka.

Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

3,65