Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00442 III/28622 Víchová nad Jizerou

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00442

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Silnice III/28622 je propojovací komunikací mezi silnicemi III/286 21 (z středu obce Víchová nad Jizerou) a III/286 20. Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje komunikační napojení rekreačních lokalit v této části Krkonoš na silnici III. třídy III/286 21 a dále na hlavní přístupovou komunikaci vedoucí údolím řeky Jizery – silnici I/14. Tato komunikace hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. V celém řešeném úseku silnice se jedná o komunikaci v intravilánu obce Víchová nad Jizerou s roztroušenou nesouvislou zástavbou. Celková délka upravovaného úseku je 1.826m. Stavba bude vzhledem k nemožnosti objížďky realizována za omezeného provozu bez celkových uzavírek. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,01