Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00443 II/262 Dolní Libchava most 262-006

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00443

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je rekonstrukce mostu ev. č. 262-006 na silnici II/262 v obci Dolní Libchava, včetně rekonstrukce dané komunikace. Stavba se nachází v intravilánu obce Dolní Libchava. Přes most ev.č. 262-006 je převáděna komunikace lI.třídy 262. Stavba je vyvolána stavebně technický stavem mostu, dle HMP z 08/2002 je stav mostu hodnocen stupněm 6 (velmi špatný). S ohledem na to, že povodí požaduje v rámci rekonstrukce mostu zúžení koryta, je nutno provést nové opěry a úpravu regulačních zdí toku. Součástí stavby je modernizace vozovky, jedná se o komunikaci, která tvoří dopravní spojení měst Česká Lípa a Děčín. Dále pokračuje na jednu stranu na Ústí nad Labem a na druhou stranu na Liberec. Je to tedy významná spojnice Libereckého a Ústeckého kraje. Stavbou vznikne v navrhovaném úseku modernizovaný most. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

3,00

Počet odstraněných bodových závad

Ks

0,00 

1,00