Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00444 III/28614 Kruh u Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00444

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice III/28614. Jedná se o propojovací komunikaci mezi silnicemi III/286 15 (z středu obce Kruh u Jilemnice) a III/284 11. Jedná se o obslužnou komunikaci, která zajišťuje přístup k zástavbě v jižní části obce a současně je typickou obslužnou komunikací v rekreační oblasti, která zajišťuje komunikační napojení rekreačních lokalit v této části podkrkonošského kraje. Tato komunikace je mimo obsluhy trvalého osídlení rovněž hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. Šířkové uspořádání stávající komunikace je proměnného charakteru a kolísá v rozsahu 3,50m až 5,30m. V celém řešeném úseku silnice se jedná částečně o komunikaci v intravilánu obce, druhá část je vedena v extravilánu. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III.třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,28