Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00446 II/292 Semily ul.3.května

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00446

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem studie je ulice 3. května, jenž je součástí průtahu silnice II/292 městem Semily. Jedná se o městskou třídu převážně společenského významu ve stávající zástavbě, s třídou dopravního zatížení IV (střední) a návrhovou úrovní porušení vozovky D1. Dále jsou do stavby zařazeny stavební úpravy napojení ulice Na Vinici na silnici II/292. Rekonstrukce komunikace se bude provádět v kat. MO 8/50 v úseku od ul. Sokolská po most přes náhon, a dále v kategorii MO 7,5/50 modifikována. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace II. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,46