Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00448 III/28313 Svojek

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00448

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice III/28313. Jedná se o slepě ukončenou komunikací, která zajišťuje dopravní napojení obce Svojek a dále pokračuje pouze v podobě lesní cesty a cyklostezky. Slouží jako obslužná komunikace v rekreační oblasti, která zajišťuje komunikační napojení rekreačních lokalit v této části podkrkonošského kraje. Tato komunikace je mimo obsluhy trvalého osídlení rovněž hojně využívána rekreační dopravou vzhledem k atraktivnímu okolí. Šířkové uspořádání stávající komunikace je proměnného charakteru a kolísá v rozsahu 4,00m až 5,00m. V celém úseku opravovaného povrchu silnice se jedná o komunikaci v intravilánu obce. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace III. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,87