Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00449 III/2627 Volfartice mosty 2627-3,7

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00449

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silniční úsek III/2627 Volfartice mosty. Jedná se o mosty č. 2627-3 a 2627-7 převádějící silnici III/2627 přes Libchavu ve Volfarticích. Jsou to trvalé mosty o jednom poli tvořené železobetonovou deskou s betonovými tížnými opěrami. Stávající nosná konstrukce je tvořena čedičovou klenbou a dodatečným rozšířením nosníky ŽMP, s betonovými opěrami. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu obou částí mostu a jejich dispozičnímu uspořádání je navrženo stávající mostní objekty odstranit a v místě stávajících mostů budou provedeny mosty nové. Stavbou vzniknou mostní objekty, jejichž technický stav a uspořádání zajistí bezpečný a spolehlivý provoz. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.