Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13/1.1.00/07.00450 II/592 Osečná - Křižany

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/07.00450

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:  S 05 160

Prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem předloženého projektu je silnice II/592 Osečná – Křížany. Jedná se o modernizaci stávající obslužné komunikace pro velké území, ležící severně od Českého Dubu. Většina celé sledované trasy je vedena extravilánem, intravilánové úseky vedou obcemi Druzcov a Křížany. V celém sledovaném úseku jsou celkem čtyři mostní objekty a čtyři propusty. Zároveň slouží komunikace v celém svém rozsahu jako cyklostezka č. 25. Celková délka upravovaného úseku je 6.205 m. Při realizaci stavebního objektu bude možné vést dopravu po objízdné trase částečně po místní komunikaci a částečně po silnici III/27240. Stavbou vznikne celková modernizace komunikace II. třídy v celém navrhovaném úseku. Tato modernizace bude mít za následek zkapacitnění komunikace v dané lokalitě a dojde zároveň ke zlepšení parametrů a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

6,20