Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13./1.1.00/19.01067 III/28724 Malá Skála - Frýdštějn, rekonstrukce silnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01067

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace III/28724 v úseku Malá Skála – Frýdštejn. Komunikace je vedena ve stoupání po svazích Vranovského hřebene. Jedná se o komunikaci, která zajišťuje spojnici mezi Libereckem a Českým rájem.

Stav povrchu komunikace je místy havarijní z důvodu absence odvodňovacích prvků a neúnosného podloží. Komunikace neodpovídá nárokům, které na ní jsou kladeny zvýšenou mírou dopravního zatížení způsobeného narůstající osobní přepravou.

Cílem projektu je rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu.

Realizací projektu vznikne rekonstruovaný úsek komunikace v délce 4,11km, splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na něj zvýšenou mírou osobní dopravy a bude provedeno opatření k nápravě nezajištěných svahů.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

4,11