Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13./1.1.00/19.01069 Rekonstrukce ulice 5.května v Turnově

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01069

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/283 a III/2832, coby ul. 5. května v Turnově a vybudování dvou okružních křižovatek. Komunikace prochází obcí Turnov a pokračuje dále do centra Českého ráje. Komunikace neodpovídá nárokům, které na ní jsou kladeny zvýšenou mírou dopravního zatížení způsobeného narůstající osobní přepravou. V rámci projektu bude dále řešeno i napojení a úprava stávajících křižovatek a nezbytné přeložky a doprovodné úpravy.

Cílem projektu je rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu.

Realizací projektu vznikne rekonstruovaný úsek komunikace v délce 1,26 km a dvě okružní křižovatky, splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na ně zvýšenou mírou osobní dopravy.

Realizaci projektu zajišťuje žadatel Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSSLK) – hlavní kontaktní osoba Ing. Jana Vlčková.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

1,26