Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13./1.1.00/19.01070 Přeložka komunikace II/592 Chrastava - II.etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01070

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/592 v Chrastavě. Jedná se o druhou etapu projektu, která řeší rekonstrukci Pobřežní ulice, coby obslužné komunikace funkční skupiny C. Vychází z již realizované etapy I-a, kopíruje trasu Pobřežní ulice a napojuje se na již realizovanou etapu I-b. Předmětem stavby je přeložka silnice II/592 v km 0,333 - 0,630.

 Komunikace je nově navržena v optimálním směrovém a šířkovém uspořádání. V celém dotčeném úseku bude realizována nová vozovka s asfaltovým krytem.

Cílem projektu je rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikace do normovaného stavu.

Realizaci projektu zajišťuje žadatel Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSSLK) – hlavní kontaktní osoba Ing. Jana Vlčková.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,30

 (do 20. 1. 2012)