Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13./1.1.00/19.01071 Silnice III/2921Pelechov -Záhoří, Silnice III/2922 Semily-Záhoří, vč. 2 mostů

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01071

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Stavba zahrnuje rekonstrukci dvou komunikací III. třídy č 2921 a 2922. V rámci stavby dojde k rekonstrukci a modernizaci části komunikací III/2921 v úseku Pelechov – Záhoří a komunikace III/2922 v úseku Semily – Záhoří. Součástí stavby je i humanizace autobusového zálivu na silnici III/2921 v obci Smrčí a rekonstrukce dvou mostů ev.č. 2922-3 a 2922-2. Komunikace neodpovídají nárokům, které jsou na ně kladeny zvýšenou mírou dopravního zatížení. Cílem projektu je rekonstrukce uvedeného úseku a tím i zajištění kvalitního propojení regionu v dopravních osách a zvýšení bezpečnosti provozu a uvedení komunikací do normovaného stavu. Realizací projektu vznikne rekonstruovaný úsek komunikace v délce 6,27 km a dva mosty, splňující jak bezpečnostní tak kapacitní nároky kladené na ně zvýšenou mírou osobní dopravy.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

6,27