Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13./1.1.00/19.01073 Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul.České mládeže - II.etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01073

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt řeší vybudování okružní křižovatky – jedná se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající mimoúrovňové křižovatky silnice I/35 a ulice České mládeže. Stávající větev křižovatky je napojena na ul. České mládeže stykovou křižovatkou tvaru T, která vzhledem ke své poloze, tvaru, rozhledovým poměrům, odsazení vjezdu do areálu ČSAD Liberec, a.s. a intenzitám dopravy je nevyhovující a proto se na ní tvoří kolony aut zasahující až na silnici I/35. Je navržena přestavba křižovatky na pětiramennou okružní křižovatku. Cílovým zákazníkem realizovaného projektu jsou veškeří uživatelé okružní křižovatky na daných komunikacích. Je tedy hojně využívána nejen denní, běžnou a osobní či nákladní, profesionální dopravou, ale také rekreační dopravou.

Realizací projektu dojde k odstranění 2 bodových závad (vybudování okružní křižovatky, rekonstrukce mostu 2784-3) a k rekonstrukci celkem 204 m silnic III. třídy – zkvalitní se propojení regionu v dopravních osách, zvýší se bezpečnost provozu a tím se sníží nehodovost a sníží se negativní vlivy.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,2