Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13./1.1.00/19.01075 Silnice II/270 Luhov - Postřelná

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01075

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt řeší rekonstrukci povrchu silnice II/270 mezi křižovatkou se sil. III/27011 (směr Brniště) a II/278 (směr Stráž pod Ralskem) až před křižovatku se sil. III/27012 (směr Valtínov). Jedná se o důležitý regionální tah ze směru od Zákup přes Mimoň, resp. od Mimoně na Liberec s napojením na síť TEN-T. Celý předmětný úsek silnice je ve velmi špatném technickém stavu. Součástí stavby je také rekonstrukce mostu ev.č. 270-011.

 Cílovým zákazníkem projektu jsou veškeří uživatelé předmětného úseku komunikace. Je tedy hojně využívána nejen denní, běžnou a osobní či nákladní, profesionální dopravou, ale také rekreační dopravou.

Realizací projektu vznikne rekonstruovaný a modernizovaný úsek komunikace II/270 Luhov – Postřelná – celkově 3,265 km, dále rekonstruovaný most 270-011 přes železniční vlečku-zkvalitní se propojení regionu v dopravních osách, zvýší se bezpečnost provozu a tím se sníží nehodovost a sníží se negativní vlivy.

Projekt bude řešen dodavatelsky.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

3,26

 (do 30. 1. 2011)