Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

CZ.1.13./1.1.00/19.01076 Mimoň - okružní křižovatka náměstí ČSLA (II/268 x II/270)

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/19.01076

Kód dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.: S 05 160

Prioritní osa: 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Stručný popis projektu: Předkládaný projekt řeší rekonstrukci silnic II. třídy II/268 a II/270 a vybudování okružní křižovatky, která nahradí zastaralou stykovou křižovatku (s obousměrně objížděným trojúhelníkovým ostrovem)a umožní připojení plánované přeložky II/268 podél Ploučnice (mimo hustě zastavěné centrum). Předmětná křižovatka je jedna ze dvojice nejdůležitějších křižovatek silnic II/268 (ze Zákup do Doks) a II/270 (z Jablonného v Podještědí do Mnichova Hradiště) v Mimoni. Cílovým zákazníkem realizovaného projektu jsou veškeří uživatelé okružní křižovatky na daných komunikacích. Je tedy hojně využívána nejen denní, běžnou a osobní či nákladní, profesionální dopravou, ale také rekreační dopravou. Realizací projektu dojde k odstranění 1 bodové závady (vybudování okružní křižovatky) a rekonstrukci celkem 233 m silnic II. třídy – zkvalitní se propojení regionu v dopravních osách, zvýší se bezpečnost provozu a tím se sníží nehodovost a sníží se negativní vlivy dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Monitorovací indikátory:

 

Indikátor

 

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

0,00

0,23