Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ani centrální dispečink veřejné dopravy LK nenahradí zodpovědnost jednotlivých dopravců

06. 01. 2015

Není pravdou, že za dodržování Jízdních řádů je odpovědný objednatel dopravy. Je zavádějící tvrzení, že dispečink veřejné dopravy zajistí „přestupy“ a dodržování jízdních řádů.

Liberecký kraj má od roku 2009 schválený „Záměr zřízení krajského dispečinku LK“, který postupně realizuje.

V rámci zjišťování absorpční kapacity území Libereckého kraje pro financování projektů za pomoci zdrojů EU je připravována realizace dalších modulů dispečinku.

Před vánočními svátky začaly platit nové jízdní řády v celé Evropě. Je obvyklé, že tyto změny jsou avizovány rozsáhlou kampaní, která zahrnuje tiskové konference, knižní i elektronické vydání jízdních řádů, letáky a v neposlední řadě osobní účastí tvůrců jízdních řádů zejména v oblastech větších změn.

Jednou z reakcí na tiskovou konferenci v Libereckém kraji bylo volání po zřízení krajského dispečinku veřejné dopravy.

Vzhledem k tomu, že se jedná, o zcela odbornou problematiku uvádím níže několik základních skutečností, které jsou určeny zejména cestující veřejnosti jako forma informace.

Zřízením krajského dispečinku se Liberecký kraj zabývá již od roku 2009, jak dokladuje návrh záměru, který je přílohou této informace. Jedná se o „Souhrn všech dostupných dopravních informací v jednom místě“.

Postupně se daří naplňovat jednotlivé parciální cíle, např. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE: Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie. TELEMATIKA DOPRAVNÍ CESTY: Informační portály, Meteohlásky, Radary, Sčítače dopravních intenzit, Křižovatky, Parkovací systémy, Kamerové systémy, Tunelové systémy.

Článek reagoval na DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM IDOL: Vozidla, Informační systémy. Tento modul se připravuje, ale v žádném případě nenahradí zodpovědnost jednotlivých dopravců, kteří provozují dopravu v závazku veřejné služby za úplatu za dodržování jízdních řádů a zajištění funkčních přestupů. Naopak, pokud se ukáže, že spoje nejsou realizovány v souladu s jízdním řádem a dochází k „zpoždění nebo podjetí“ bude muset dopravce vysvětlit problém.

Realizace této části dispečinku úzce souvisí s rozpracovanými dopravními projekty kraje, jako jsou výběr dopravce/ů pro provoz autobusové dopravy, aktualizace „Zúčtovacího centra“ a Modernizace odbavovacích zařízení.

Od projednání projektového záměru, uplynul dlouhý čas a některé kroky se podařilo realizovat, každý účastník silničního provozu se může přesvědčit o průjezdnosti zvolené trasy, vyžádat pomoc pokud je to potřeba. Cestující veřejnost může využívat kontaktů na jednotlivé dopravce, kteří mají vždy aktuální informace.

Naplnění modulu Dopravně informačního centra IDOL přinese podrobnější informace pro objednatele, cestující, ostatní účastníky Dispečinku LK i dopravce. Realizace je plánována za pomoci financování zdrojů EU.

Příloha 1 list

Stanislava Jakešová, jednatelka společnosti KORD LK, spol. s r.o.

 

 

pokud je to potřeba. Cestující veřejnost může využívat kontaktů na jednotlivé dopravce, kteří mají vždy aktuální informace.

Naplnění modulu Dopravně informačního centra IDOL přinese podrobnější informace pro objednatele, cestující, ostatní účastníky Dispečinku LK i dopravce. Realizace je plánována za pomoci financování zdrojů EU.

Není pravdou, že za dodržování Jízdních řádů je odpovědný objednatel dopravy. Je zavádějící tvrzení, že dispečink veřejné dopravy zajistí „přestupy“ a dodržování jízdních řádů.

Liberecký kraj má od roku 2009 schválený „Záměr zřízení krajského dispečinku LK“, který postupně realizuje.

V rámci zjišťování absorpční kapacity území Libereckého kraje pro financování projektů za pomoci zdrojů EU je připravována realizace dalších modulů dispečinku.

 

Před vánočními svátky začaly platit nové jízdní řády v celé Evropě. Je obvyklé, že tyto změny jsou avizovány rozsáhlou kampaní, která zahrnuje tiskové konference, knižní i elektronické vydání jízdních řádů, letáky a v neposlední řadě osobní účastí tvůrců jízdních řádů zejména v oblastech větších změn.

Jednou z reakcí na tiskovou konferenci v Libereckém kraji bylo volání po zřízení krajského dispečinku veřejné dopravy.

Vzhledem k tomu, že se jedná, o zcela odbornou problematiku uvádím níže několik základních skutečností, které jsou určeny zejména cestující veřejnosti jako forma informace.

Zřízením krajského dispečinku se Liberecký kraj zabývá již od roku 2009, jak dokladuje návrh záměru, který je přílohou této informace. Jedná se o „Souhrn všech dostupných dopravních informací v jednom místě“.

Postupně se daří naplňovat jednotlivé parciální cíle, např. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE: Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie. TELEMATIKA DOPRAVNÍ CESTY: Informační portály, Meteohlásky, Radary, Sčítače dopravních intenzit, Křižovatky, Parkovací systémy, Kamerové systémy, Tunelové systémy.

Článek reagoval na DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM IDOL: Vozidla, Informační systémy. Tento modul se připravuje, ale v žádném případě nenahradí zodpovědnost jednotlivých dopravců, kteří provozují dopravu v závazku veřejné služby za úplatu za dodržování jízdních řádů a zajištění funkčních přestupů. Naopak, pokud se ukáže, že spoje nejsou realizovány v souladu s jízdním řádem a dochází k „zpoždění nebo podjetí“ bude muset dopravce vysvětlit problém.

Realizace této části dispečinku úzce souvisí s rozpracovanými dopravními projekty kraje, jako jsou výběr dopravce/ů pro provoz autobusové dopravy, aktualizace „Zúčtovacího centra“ a Modernizace odbavovacích zařízení.

Od projednání projektového záměru, uplynul dlouhý čas a některé kroky se podařilo realizovat, každý účastník silničního provozu se může přesvědčit o průjezdnosti zvolené trasy, vyžádat pomoc pokud je to potřeba. Cestující veřejnost může využívat kontaktů na jednotlivé dopravce, kteří mají vždy aktuální informace.

Naplnění modulu Dopravně informačního centra IDOL přinese podrobnější informace pro objednatele, cestující, ostatní účastníky Dispečinku LK i dopravce. Realizace je plánována za pomoci financování zdrojů EU.

Příloha 1 list

Stanislava Jakešová, jednatelka společnosti KORD LK, spol. s r.o.

 

 

pokud je to potřeba. Cestující veřejnost může využívat kontaktů na jednotlivé dopravce, kteří mají vždy aktuální informace.

Naplnění modulu Dopravně informačního centra IDOL přinese podrobnější informace pro objednatele, cestující, ostatní účastníky Dispečinku LK i dopravce. Realizace je plánována za pomoci financování zdrojů EU.

Stanislava Jakešová, jednatelka společnosti KORD LK, spol. s r.

Viz také příloha

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad