Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Autobusoví dopravci se odvolali proti rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejné zakázky na obslužnost, kraj se k napadení původního rozhodnutí rovněž vyjádří

01. 04. 2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl 6. 3. 2015 ve věci návrhů dopravních společností zahrnutých v koncernu ICOM (ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a ČSAD Slaný a.s.) na uložení zákazu plnění 3 smluv uzavřených Libereckým krajem na realizaci veřejných zakázek (VZ) „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever, Západ a Východ“ a zamítl návrh na uložení zákazu plnění smluv a schválil postup Libereckého kraje.

Dne 31. 3. 2015 Liberecký kraj obdržel další usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ve kterém byl Liberecký kraj informován o podání rozkladu k předsedovi ÚOHS proti výše zmíněnému rozhodnutí.

Rozklad pro oblast Sever podala jedna ze společností koncernu ICOM, která již v minulosti stála za předchozími napadnutími rozhodnutí ÚOHS v celém rozsahu, nyní se soustředila na zpochybňování formy a typu jednacího řízení.

Odvolání těchto dopravců jsme čekali, ale zcela překvapivě je napadnutí rozhodnutí ze strany společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., a také dokonce zpochybňování transparentního rozhodování v této věci Zastupitelstvem Libereckého kraje,“ poznamenal Vladimír Mastník, radní zodpovědný za rezort dopravy.

 

Ve svém původním rozhodnutí pro oblast Sever z 6. března, podle něj ÚOHS veřejnou zakázku podrobně přezkoumal, o čemž svědčí zdůvodnění v 256 bodech na celkem 40 stranách.

„Na závěr ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatuje, že Liberecký kraj  při zadávání předmětné veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění nepostupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, a ÚOHS tak neshledal důvody pro uložení zákazu plnění ze smlouvy zadavatelem a vybraným uchazečem,“ připomněl radní.

.

Liberecký kraj rovněž využije možnost se vyjádřit k podanému rozkladu v daném termínu.

„Do dnešního dnes sice nemáme informaci o podání rozkladů na zbývající dvě oblastí, ale předpokládáme jejich podání opět ze strany společností koncernu ICOM, který podporovaný tzv. Krajským protikorupčním pracovištěm, o.s., a třemi opozičními krajskými zastupiteli Změny,

v nejbližší době rozklad zřejmě podají i na oblasti Východ a Západ. Počítáme s tím. Využijeme však všechny zákonné možnosti a budeme hájit své stanovisko, o kterém ÚOHS již rozhodl, i ve shodě s judikaturou Soudního dvora EU, v prospěch Libereckého kraje,“ zdůraznil Vladimír Mastník s tím, že dopravní obslužnost od 1. 1. 2015 funguje i přes tyto překážky bez problémů a ke spokojenosti cestujících v celém Libereckém kraji.

Viz také: https://www.youtube.com/watch?v=IVCZIQtuZ08

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad