Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje bude zajišťovat společnost KORID LK

19. 05. 2015

Centrální dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje, který bude sledovat zajištění návazností spojů, se z části zprovozní ještě letos, a to společně se změnou platnosti jízdních řádů 13. prosince. V dalším roce se postupně pokryje území celého kraje a v roce 2017 bude krajský dispečink již plně funkční.

„Systém zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje prošel za poslední roky z pohledu tarifního a především z pohledu koncepce jízdních řádů poměrně velkými změnami.  Jízdní řády veřejné dopravy byly upraveny na základě poptávky veřejnosti, například zajištění dopravy do průmyslových zón nebo provázání různých druhů doprav,“ říká krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Přestupní vazby lze garantovat pouze dispečinkem s informací o poloze vozidla v reálném čase. „Neustále dochází k širšímu prolínání spojů různých dopravců na jednotlivých linkách či v regionech. Je tedy vhodné přijmout řešení nezávislé na dopravcích, které zastřeší veškerou veřejnou dopravu v Libereckém kraji. Zprovozněním dispečinku tak bude možné zajistit návaznosti mezi spoji a řešit další mimořádnosti v dopravě,“ zdůraznila jednatelka společnosti Korid LK Stanislava Jakešová.

Podle ní je prioritní garance přestupních vazeb a péče o cestující při nepravidelnostech v provozu, tedy zejména zajištění vyčkání navazujícího spoje při malém zpoždění, zajištění náhradní dopravy při rozsáhlejších mimořádnostech a v neposlední řadě i předávání informací cestujícím a aktuální dopravní situaci a poloze spojů.

Z dispečerského řízení budou mít přínos zejména cestující. Zlepšení služeb ve veřejné dopravě poznají hned v několika oblastech.

  1. koordinace a řízení přestupních vazeb a zajištění návazností mezi spoji,
  2. operativní řešení problémů a mimořádných situací v dopravě,
  3. předávání dopravních informací ze systému cestujícím prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace,
  4. předávání dopravních informací ze systému cestujícím prostřednictvím informačních panelů (informační panely budou řešeny samostatným projektem, předpokládá se, že budou umístěny ve všech dopravně významných zastávkách),
  5. komplexní informování cestujících v oblasti veřejné dopravy na telefonní lince,
  6. jednotné kontaktní místo pro poptávkovou dopravu („RadioBus“),
  7. sledování kvality poskytovaných služeb jednotlivými dopravci.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text