Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dopravní hřiště dostanou v roce 2015 dotaci v celkové výši 420 tisíc Kč

10. 02. 2015

Rada LK schválila na svém 3. zasedání poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích (DDH) v LK v celkové výši 420 tisíc Kč.

Vzhledem k převodu DDH v Liberci, které LK majetkově převedl ke dni 16. 10. 2014 na Statutární město Liberec (SML), se týká poskytnutí dotace nově i SML. V případě SML se jedná o maximální částku dotace ve výši 120.000 Kč. SML musí samozřejmě splnit podmínky dotačního programu.

Na DDH probíhá systematická dopravní výchova, která se skládá z teoretické části, prováděné na učebnách a následně z praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách DDH. Dopravní výchova probíhá podle tematického plánu Ministerstva dopravy pro žáky 4. ročníků a je ukončena závěrečným přezkoušením. Při splnění požadovaných znalostí žáci získávají „Průkaz cyklisty“.

Návrh smlouvy předpokládá vyplácení příspěvku ve výši 10.000 Kč, a to v případě, že počet žáků, kteří se na DDH zúčastní v roce 2015 zkoušek na průkaz cyklisty, bude 100 a méně. V případě, že počet žáků na DDH v roce 2015 bude vyšší než 100, poskytovatel příjemci poskytne k uvedené fixní částce 10.000 Kč částku 100,- Kč za každého dalšího žáka, který se zúčastní zkoušky na průkaz cyklisty na DDH.  

Dotace musí být ze strany provozovatelů DDH použita výhradně na pořízení movitého majetku; opravu či údržbu movitého majetku; nákup materiálu nebo na nákup ostatních služeb souvisejících s provozem DDH,“ zdůraznil radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že dotace na podporu dopravní výchovy je provozovatelům DDH poskytována již od roku 2007.

Dotace bude poskytnuta následujícím provozovatelům DDH:

Město, obec

Maximální výše dotace v období 2015 v Kč

Česká Lípa

80.000

Český Dub

10.000

Frýdlant

25.000

Hrádek nad Nisou

10.000

Chrastava

10.000

Jablonec nad Nisou

76.000

Košťálov

50.000

Liberec

120.000

Osečná

10.000

Turnov

29.000

  Celkem                                                                                    420 000

 

Viz také: https://www.youtube.com/watch?v=NFMhfu-qmjM

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588