Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dozorčí rada společnosti SILNICE LK nabízí rezignaci. Vyzve auditorské společnosti k vysvětlení a bude požadovat úhradu vzniklé škody

22. 09. 2020

K situaci v akciové společnosti SILNICE LK se oficiálním dopisem vyjádřila také dozorčí rada této společnosti. Její předseda, Josef Horinka, poslal písemné vyjádření náměstkovi pro dopravu Janu Svitákovi, ve kterém mu sděluje stanovisko celé dozorčí rady. Ta se mimo jiné vymezuje vůči jednání původního představenstva vedeného Ing. Petrem Šénem a zvažuje vymáhat finanční škody způsobené nevýhodnými nákupy pohonných hmot.

„Tento týden jsem dostal od předsedy dozorčí rady společnosti SILNICE LK Josefa Horinky dopis, ve kterém je podrobně popsáno stanovisko dozorčí rady k dílčí části analýzy efektivity hospodaření, kterou vypracovala společnost NEXIA AP. V tomto dopise je uvedeno, že dozorčí rada tehdy neměla důvod se domnívat, že by nákup pohonných hmot byl ekonomicky nevýhodný, a to proto, že nedostala od představenstva společnosti správné a úplné informace. Dodatek ke smlouvě o odběru pohonných hmot nebyl ani projednán ani schválen dozorčí radou a to i přes to, že o to dozorčí rada opakovaně představenstvo žádala,“ uvádí náměstek pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták.

Dozorčí rada také v dopise ukládá představenstvu SILNICE LK a.s. vymáhat škody způsobené porušením péče řádného hospodáře.

„Ačkoli dozorčí rada plnila své zákonné povinnosti, měla být vůči představenstvu společnosti v tomto případě důslednější. Proto jsem v dopise navrhnul další postup. Všichni členové dozorčí rady dají k dispozici své funkce a od září do zvolení nové rady budou vykonávat činnost samozřejmě bez nároku na odměnu. Dále vyzveme společnost, která tehdy dělala forenzní audit, aby vysvětlila, proč audit neřešil otázku nákupu pohonných hmot a současně vyzveme společnost, která zpracovala statutární audit, aby objasnila, proč v něm už tehdy neupozornila na hrubé problémy v hospodaření SILNIC LK,“ vysvětlil postup dozorčí rady její předseda Josef Horinka.   

Na začátku měsíce srpna odvolala z důvodu dlouhodobé nespokojenosti Rada Libereckého kraje plným počtem hlasů z představenstva společnosti Silnice LK a.s. Ing. Petra Šéna a Ing. Josefa Rechcígla. Současně radní zvolili nové členy představenstva, a to Ing. Petra Správku a Ing. Petra Šimoníka, kteří ve firmě do konce roku 2020 budou působit jako krizoví manažeři. Představenstvo společnosti Silnice LK a.s. okamžitě pozastavilo možnost plnění některých již uzavřených smluv a také všechny majetkové operace.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Zadejte text