Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Fakta o úplné uzavírce silnice mezi jabloneckým Lukášovem a libereckými Kunraticemi

07. 04. 2016

Kvůli výstavbě nové kapacitní státní silnice I. třídy číslo 14 je od 29. března zcela uzavřen provoz na krajské silnici III. třídy mezi libereckými Kunraticemi a jabloneckým Lukášovem. Trasa nové silnice bude po dokončení převážně kopírovat tu stávající, tedy silnici III. třídy.

Uzavírka, která potrvá až do konce května roku 2018, byla povolena ve správním řízení rozhodnutím Magistrátu města Liberec, odborem dopravy, který stanovil objízdné trasy tak, jak byly projednány a povoleny dalšími dotčenými orgány státní správy.

Dopravní značení na silnicích I. třídy bylo povoleno Krajským úřadem Libereckého kraje, dopravní značení na silnicích III. třídy a místních komunikacích na území města Liberec bylo stanoveno Magistrátem města Liberec, dopravní značení na silnicích III. třídy a místních komunikacích na území města Jablonec nad Nisou bylo stanoveno Magistrátem města Jablonec nad Nisou.

„Zhotovitelem stavby nové kapacitní silnice I. třídy, nositelem správního rozhodnutí a tedy i tím, kdo zodpovídá za stav přechodného dopravního značení u předmětné úplné uzavírky, je společnost M-SILNICE a.s.,“ informuje vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Jan Čáp.

„Liberecký kraj inicioval nejenom kontroly Policií ČR nad dodržováním dopravního značení účastníky silničního provozu, ale i kontroly státního dozoru ve věci správnosti osazení dopravního značení na objízdných trasách,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Z kontrol, které byly provedeny zástupci Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Magistrátu města Liberec, Krajského úřadu Libereckého kraje a zástupců Policie ČR vyplynulo, že dopravní značení je instalováno dle vydaných povolení. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad