Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj dokončuje odstraňování škod na silnicích po povodních v roce 2013

05. 06. 2014

Celková výše škod na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje v roce 2013, bez objektů, které byly poškozeny i povodněmi v roce 2010 a jejichž oprava ještě nebyla dokončena, byla předběžně vyčíslena na 154.540.200 Kč.

V loňském roce získal Liberecký kraj dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na odstranění škod po povodni z roku 2013 ve výši ve výši 154.540.000 Kč za podmínky doložení vlastního 15 % podílu spolufinancování.

Vzhledem k náročnosti projektové přípravy a administrace veřejných zakázek Liberecký kraj vyčerpal v roce částku 7.688.499 Kč a v letošním roce realizuje kraj zbylé akce v objemu dotace.

Rada kraje dnes 5. června na své zasedání rozhodla o dvou nejvhodnějších nabídkách veřejné zakázky Silnice II/592 a III/27241 Křižany a Žibřidice - havárie opěrných zdí, silnic a mostu 27241-1“ a  veřejné zakázky „Silnice II/290 Roprachtice - havárie opěrné zdi“.

a)Předmětem plnění zakázky „Silnice II/592 a III/27241 Křižany a Žibřidice“ jsou stavební práce spočívající v opravě 3 povodní poškozených stávajících opěrných zdí, 2 úseků silnic a 1 mostu. Konkrétně se jedná o opravu jedné lokality na silnici II/592 v obci Křižany a o opravu 3 opěrných zdí, 1 úseku silnice a 1 mostu na silnici III/27241 v obcích Křižany a Žibřidice.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11.824.457,- Kč bez DPH

Nejvhodnější nabídka přišla od uchazeče STRABAG a.s., Praha, za nabídkovou cenu 8.988.733,- Kč bez DPH.

b)      Předmětem plnění veřejné zakázky zakázky „Silnice II/290 Roprachtice - havárie opěrné zdi“ jsou stavební práce spočívající v opravě opěrné zdi, která byla poškozena při povodni v 06/2013 na silnici II/290 v Roprachticích. V rámci akce dojde k demolici povodní poškozené stávající opěrné zdi a následné výstavbě nové opěrné zdi. Stávající opěrná zeď je kamenná s betonovou římsou a silničním ocelovým svodidlem. Po povodni v roce 2013 byla zeď podemleta a částečně došlo k jejímu zřícení. Vzhledem k charakteru havárie je oprava zdi navržena jako nová železobetonová zeď s železobetonovou římsou, založená na plošném betonovém základu. Délka zdi je cca 90,20 m, výška 3,70 – 4,20 m včetně základu. Nosná konstrukce a opěra 2 spodní stavby stávajícího mostního objektu zůstane zachována a při stavbě dojde pouze k zajištění. Do říms bude zakotveno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.  Na pravé straně komunikace v rozsahu opěrné zdi bude osazeno jednostranné svodidlo na úroveň zadržení H2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 15 507 231,- Kč bez DPH - veřejná zakázka podlimitní na stavební práce.

Nejvhodnější nabídka veřejné zakázky byla od  uchazeče HOCHTIEF CZ a. s., Praha 5 za nabídkovou cenu 8.398.428,- Kč bez DPH,

Povodně postihly část Libereckého kraje začátkem měsíce června 2013.  Ačkoli tentokrát  naštěstí nedosáhly intenzity povodní z roku 2010, tak i přesto byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. Navíc část pozemních komunikací, která byla poškozena povodněmi v roce 2013, byla již předtím rovněž poničena  povodní i v roce 2010. V převážné míře byly přívalovými dešti poškozeny propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad