Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj dostane peníze z IROPu na humanizaci silnice v Jilemnici

22. 03. 2017

Dalším silničním projektem podpořeným Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), který bude Liberecký kraj realizovat, je humanizace silnice II/293 v Jilemnici. Začátkem března obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Stavba přijde na více než 37,4 mil. Kč, přičemž dotace by měla činit 29,1 mil. Kč. Na humanizaci se bude kraj podílet s městem.

„Původně měla být humanizace silnice II/293 v Jilemnici realizována jako jeden projekt. Vzhledem k podmínkám dotačního programu, kdy by významná část výdajů byla zařazena mezi nezpůsobilé, to budou projekty dva,“ říká radní Radka Loučková Kotasová, která má evropské projekty ve svém resortu.

V případě projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ je žadatelem Liberecký kraj. V rámci této části dojde k rekonstrukci téměř osmisetmetrového úseku silnice II/293 v ulici Čsl. Legií a třicetimetrového úseku komunikace III/2936 v Branské ulici. Druhý projekt, jehož žadatelem je Město Jilemnice, je zaměřený na stavbu chodníků, vybudování přechodů pro chodce, veřejného osvětlení, opěrné zdi na silnici II/293. „Jedná se tedy o práce, které by v rámci projektu Libereckého kraje byly nezpůsobilým výdajem,“ dodává radní.

Průběh přípravy projektu

 • 03/2015: schválen projektový záměr (usn. 442/15/RK)
 • 07/2015: zahájení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby
 • 11/2015: podpis smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
 • 04/2016: odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby
 • 08/2016: připomínky k PDPS (CSW Projekt CZ s.r.o.)
 • 09/2016: zapracování připomínek k PDPS a odevzdání finální verze PDPS
 • 19. 10. 2016: podání žádosti o dotaci
 • 5. 1. 2017: 1. výzva k doplnění žádosti – 19. 1. 2017: žádost doplněna
 • 25. 1. 2017: 2. výzva k doplnění žádosti – 27. 1. 2017: žádost doplněna
 • 31. 1. 2017: žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti projektu
 • 6. 2. 2017: žádost splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik
 • 17. 2. 2017: žádost o podporu byla doporučena k financování/splnila podmínky pro vydání právního aktu
 • 6. 3. 2017: vydání právního aktu
 • 4. 4. 2017: předpoklad, že budou Radě LK předloženy ke schválení zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby
 • 06/2017: předpoklad ukončení výběrového řízení
 • 08/2017: zahájení stavby
 • 06/2018: ukončení stavby

Celý proces administrace žádosti Centrem pro regionální rozvoj (CRR) trval cca 5 měsíců. Žádost o dotaci do IROP byla krajem podána v říjnu 2016. Začátkem ledna byl kraj v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektu vyzván k doplnění žádosti. Následovaly další stupně hodnocení projektu na CRR, v polovině února kraj obdržel informaci, že podaná žádost byla doporučena k financování a splnila podmínky pro vydání právního aktu (tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a 6. 3. 2017 byl vydán právní akt k tomuto projektu. 

V současné době provádí CRR povinnou kontrolu zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Veřejná zakázka bude realizována společně s Městem Jilemnice, a to na základě Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů.

Prvním silničním projektem financovaným z IROPu byla modernizace úseku komunikace II/270 v Jablonném v Podještědí, od státní silnice I/13 po železniční přejezd. Kromě humanizace v Jilemnici se letos začne pracovat i na rekonstrukci silnice II/273 u obce Okna a na výstavbě dvou okružních křižovatek II/292 a II/289 v ulicích Brodská a Bořkovská včetně její humanizace v Semilech. Tyto letošní akce přijdou na 141 mil. Kč.

„V druhé polovině roku chceme předložit do aktuální výzvy č. 70 IROPu dalších osm projektů v celkovém objemu 1,4 mld. Kč. Jedná se především o akce na Českolipsku, další v Turnově
a Jilemnici,“
říká hejtman Martin Půta.

Jsou to akce:

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa
Silnice II/270 Doksy – Dubá
Silnice II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje
Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Severozápadní obchvat města Zákupy
Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov
Silnice II/286 Jilemnice – Košťálov
Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem

Na základě výsledku projekčních činností budou zřejmě až v roce 2018 předloženy další čtyři projekty, z toho dva do Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) za celkem 180 mil. Kč. Jedná se o rekonstrukci a humanizaci silnice III/ 2904 v Oldřichově v Hájích a rekonstrukci silnice II/592, která vede z Kryštofova Údolí do Křižan, kde v současné době probíhá výběrové řízení na projektanta. Dále budou předloženy projekty na rekonstrukci silnice II/292 z Benešova u Semil po křižovatku se státní silnicí I/14 a dále na rekonstrukci silnice II/290 z Roprachtic do Kořenova.

IROP_CZ

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624