Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj má trasu budoucího napojení průmyslové zóny Jih

20. 09. 2017

Rada kraje včera projednala technickou studii napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35, kterou si nechal letos v březnu zpracovat Liberecký kraj. Součástí jeho zadání bylo kromě rozptylové studie, hlukové studie, biologického průzkumu i stanovisko, zda je pro stavbu nutné mít podrobnější posouzení vlivů na životní prostředí – EIA. Výsledky budou známy do konce letošního roku. Liberecký kraj dlouhodobě usiluje, aby se ulevilo přetížené dopravě v ulici České mládeže.

Návrh trasy vychází z podkladu návrhu nového územního plánu města Liberce. Propojuje okružní křižovatku na konci Průmyslové ulice u areálu firmy DENSO s mimoúrovňovou křižovatkou silnice I/35 s Hodkovickou a Minkovickou ulicí. „Vybudování této dvoupruhové komunikace v délce 1,4 km se šířkou jízdních pruhů 3,5 metrů umožní druhé přímé, kratší a jednoduší připojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 ve směru na Turnov a Prahu. Komunikace tak přerozdělí dopravní zátěž a odlehčí ulici České mládeže, která je již dnes v průběhu denních špiček na hranici své kapacity. Denně v obou směrech projede podle posledního sčítání skoro 17 tisíc vozidel,“ popisuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Trasa spojovací komunikace je navržena tak, aby byla vedena od okružní křižovatky na konci Průmyslové ulice až ke křížení s železniční tratí po obvodu areálu firmy DENSO volným, nezastavěným terénem. Od křížení s železniční tratí je trasa vedena podél areálu firmy Hoffman & Žižák a je svedena do trasy Obilné ulice s napojením do okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky v Doubí.

Spojovací komunikace je součástí návrhu nového územního plánu, který projednává statutární město Liberec. Obsahem změny je napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35 a dále napojení obchodně průmyslové zóny Sever na silnici I/35. V současné době jsou vyhodnocovány připomínky veřejnosti a stanoviska dotčených orgánů. Poté bude Krajský úřad Libereckého kraje požádán o stanovisko nadřízeného orgánu a následně by měl být upraven návrh Změny pro veřejné projednání. Podle města bude tato změna dokončena asi v březnu příštího roku.

„Nejpozději do konce letošního roku bude vydáno stanovisko, jestli záměr napojení průmyslové zóny Jih vyžaduje podrobnější posouzení vlivů na životní prostředí. Pokud potřebné nebude, můžeme zadat projektovou dokumentaci pro územní řízení, pokud naopak ano, tak se příprava stavby napojení silnice může prodloužit o více než rok,“ dodává náměstek Marek Pieter.

Bc. Žitná (Dědková) Markéta
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624