Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj podá žalobu na České dráhy

03. 12. 2014

Rada kraje na svém jednání dne 1. 12. 2014 rozhodla o podání žaloby vůči společnosti České dráhy, a.s. Důvodem je neplnění kvality vozového parku v období od 11. prosince 2011 do 31. prosince 2013.

Liberecký kraj na základě prokázaného porušení závazku dopravce provozovat vlaky regionální dopravy v kvalitě uložené smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě na období od 1. ledna 2005 do konce platnosti jízdních řádů v roce 2019 vyčíslil za neplnění kvality vozového parku za období od 11. prosince 2011 do 31. prosince 2013 smluvní pokutu ve výši 26,9 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že vyjádření Českých drah, a.s. bylo zasláno až po stanoveném termínu, byla smluvní pokuta udělena dne 31. března 2014. Uhrazena měla být do 30 dnů ode dne doručení oznámení, tedy od 3. dubna 2014. Společnost pokutu do dnešního dne neuhradila.

Problematikou porušení závazku dopravce se Rada kraje zabývala dne 13. května 2014.

Podle smlouvy měl dopravce nasazovat definované vlakové soupravy s tím, že od zahájení platnosti jízdních řádů 2011/2012 v prosinci 2011 jsou smluvně zavedeny přísnější požadavky Libereckého kraje na kvalitu vozového parku. Na základě dopravcem předložených výkazů o plnění smlouvy je zřejmé, že České dráhy, a.s. v období od 11. prosince 2011 (termín zahájení platnosti jízdních řádů 2011/2012) do května 2013 neplnily svůj závazek nasazovat vlakové soupravy „Typu 3“ na tratích Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a Stará Paka – Libuň. „Vozidla „Typ 3“ jsou smluvně určena na linky s nejnižším počtem přepravených cestujících na krátkou nebo střední vzdálenost. S ohledem na délku linek a čas strávený cestujícím ve vozidle je požadováno vybavení sedačkami s opěrkou hlavy, vnějším i vnitřním audio - vizuálním informačním systémem a alespoň jedním WC,“ vysvětluje krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že vozidla byla nasazována v požadovaném vybavení až od června 2013.

Liberecký kraj s dopravcem intenzivně jednal od května letošního roku do současnosti o výši smluvní pokuty včetně dalších témat k projednání.

Vzhledem k tomu, že České dráhy do dnešního dne nezaslaly oficiální návrh dohody o narovnání ve věci mimosoudního vypořádání akceptovatelné Libereckým krajem a vzhledem k vypršení tříleté promlčecí lhůty ve věci udělené smluvní pokuty, Liberecký kraj ke dni 10. prosince 2014 podá v této věci žalobu k soudu.

Resort dopravy bude i nadále s dopravcem jednat a v případě nalezení shody, bude možné žalobu vzít zpět do okamžiku prvního rozhodnutí ve věci. V tomto případě by mohl být kraji vrácen zaplacený soudní poplatek či jeho větší část. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text