Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský centrální dispečink veřejné dopravy vznikne ještě letos

08. 04. 2015

Rada kraje projednala záměr zřízení „Centrálního dispečinku veřejné dopravy Libereckého kraje“ a usnesla se na dalších krocích, které povedou ke zprovoznění I. etapy společně se změnou platnosti jízdních řádů 13. prosince 2015. Centrální dispečink vznikne v budově bývalého Výzkumného ústavu textilních strojů, v budoucím Evropském domě.

Záměr zřízení krajského dispečinku s různými koordinačními funkcemi byl projednáván již v roce 2009, ovšem bez realizační fáze. V současnosti kraj uvažuje o „jednofunkčním“ dispečinku, který citlivým způsobem pomůže při zajišťování dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby Libereckého kraje. Projektová dokumentace bude hotová do 31. 7. 2015. Celkové jednorázové pořizovací náklady pro Liberecký kraj dosáhnout v období roku 2015 výše 1 mil. Kč. Periodické provozní náklady budou po spuštění všech etap činit výše cca 3,2 mil. Kč. Do budoucna se předpokládá úhrada periodických nákladů na provoz centrálního dispečinku prostřednictvím plateb od dopravců za poskytované služby dispečinku.

Systém zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje prošel z pohledu tarifního a především z pohledu koncepce jízdních řádů v posledních letech poměrně velkými změnami. Jízdní řády veřejné dopravy doznaly změn odpovídající poptávce ze strany veřejnosti (zajištění dopravy do průmyslových zón, provázání různých druhů doprav).

V případě, že infrastruktura neumožňuje vedení přímého spoje v celé trase, nebo by bylo vedení přímého spoje neefektivní (souběh s jiným přímým spojem), je to v jízdních řádech řešeno tak, že přímý spoj je nabídnut většinovému přepravnímu proudu a ostatní spoje na tento páteřní spoj navazují v přestupních uzlech, kde cestující přestupují.

„Toto řešení přineslo významné zvýšení nabídky přepravy i pro místa, kde je veřejná doprava využívána malým počtem cestujících, s minimálním nárokem na finanční zdroje,“ upozornil radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že se zároveň podle očekávání objevily i další záležitosti, které je nutno řešit, například stavební řešení přestupních zastávek a terminálů. Nevyhovující stav se podle něj pomalu zlepšuje, ale i nadále je třeba se těmto věcem věnovat (aby byl přestup komfortní, možnost čekání v kryté čekárně atd.).

Druhou, avšak závažnější záležitostí, je garance přestupních vazeb a péče o cestující při nepravidelnostech v provozu. Zejména zajištění vyčkání navazujícího spoje při malém zpoždění, zajištění náhradní dopravy při rozsáhlejších mimořádnostech a v neposlední řadě i předávání informací cestujícím a aktuální dopravní situaci a poloze spojů. Zajištění těchto úkolů s ohledem na různé segmenty dopravy a různé dopravce spojů není možné bez centrálního dispečerského pracoviště veřejné dopravy Libereckého kraje.

„S ohledem na cíl dosáhnout vyšší efektivity, dochází ve stále větším měřítku k širšímu prolínání spojů různých dopravců na jednotlivých linkách či v regionech, a je vhodné přijmout řešení nezávislé na dopravcích, které bude zastřešovat veškerou veřejnou dopravu v Libereckém kraji. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o možnost, jak spolehlivě zajistit návaznosti mezi spoji a řešit další mimořádnosti v dopravě,“ zdůraznila jednatelka Korid LK Stanislava Jakešová.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text