Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj opravuje silnici z Krompachu až na hranice s Německem

24. 04. 2014

Liberecký kraj nyní realizuje akci „Rekonstrukce silnice III/270 17 Krompach – státní hranice“.

Tato akce je dalším projektem v rámci dotačních staveb ROP NUTS II Severovýchod.  Projekt řeší rekonstrukci průtahu silnice III/27017 obcí Krompach v úseku od křižovatky se silnicí III/27014 u Obecního úřadu Krompach až na hraniční přechod Krompach – Jonsdorf.

„Situace je o to složitější, že se stavba nachází v CHKO Lužické hory,“ upozornil radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Celková délka rekonstruované silnice je 1,76 km. Šířkově je celá rekonstruovaná silnice rozdělena do dvou úseků. V první polovině rekonstrukce komunikace od Obecního úřadu na nejvyšší bod v obci Krompach – Valy je navrženo dvoupruhové obousměrné řešení se šířkou jízdního pruhu 2,75 metrů, ve druhé polovině z osady Valy na hraniční přechod je řešení komunikace jednopruhové obousměrné se šířkou jízdního pruhu 3,50 metrů. Vyhýbání vozidel bude řešeno pomocí nově vybudovaných výhyben, umístěných podél vlastní silnice. Součástí projektu je nové řešení odvodnění komunikace dešťových vod. V počátečním úseku silnice délky cca 80 metrů je řešena překládka sdělovacího kabelu.

„Účelem stavby je řešení velmi špatného technického stavu vozovky, nenormových šířek v obci i za obcí, směrem ke státní hranici se Spolkovou republikou Německo,“ připomněl radní.

Technologie rekonstrukce podle něj spočívá v  provedení recyklace za studena v tloušťce 180 mm současné konstrukce. Dále se provede vyrovnávací podkladní vrstva asfaltového betonu 50 mm a obrusná vrchní vrstva AB 40 mm.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma SKANSKA a. s. Staveniště bylo investorem předáno již 31. 7. 2013 a ihned poté započaly přípravné práce jako je kácení dřevin a náletových křoví bránící stavbě, vytyčování inženýrských sítí a projektové práce na realizační dokumentaci stavby.

„Jelikož samotné stavební práce bylo nutno započít výkopovými pracemi související s položením nové dešťové kanalizace za úplné uzavírky komunikace vedoucí středem obce a zároveň bylo nutno zajistit zimní údržbu této páteřní komunikace velkého území, dal investor pokyn po dobu zimního období k přerušení stavby,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy KÚ LK Jan Čáp.

Ovšem koncem března letošního roku se již započalo s vlastními stavebními pracemi. Nyní probíhají výkopové práce a pokládka nové dešťové kanalizace dle harmonogramu postupně od začátku stavby a zároveň se dokončuje odvodnění ve druhé polovině obce Krompach směrem k hranicím. Zároveň se uskutečnilo jednání s ČEZem ohledně nutného směrového přemístění dvou sloupů ČEZ. Stavba by měla být hotova koncem srpna letošního roku. Náklady stavby se vyšplhají téměř k 25-ti milionům korun bez DPH. Podíl Libereckého kraje činí 7,5 %.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

Zadejte text