Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj předloží tento měsíc dva největší silniční projekty do Integrovaného regionálního operačního programu

19. 09. 2018

Rada Libereckého kraje schválila na svém včerejším jednání předložení dalších dvou silničních projektů do Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Odsouhlasila závazky spolufinancování a předfinancování projektů „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ a „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“.

Cílem projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ je rekonstrukce silnice II/262 v úseku od mimoúrovňové křižovatky v Dobranově, včetně jižní větve, po okružní křižovatku ulic Děčínská a Pod Holým vrchem v České Lípě, a to v celkové délce 5,293 kilometru. Předmětem stavby je zároveň rozšíření hlavního dopravního prostoru mezi křižovatkami ulic Děčínská a Hrnčířská a ulic Děčínská a Sokolská a vložení nových řadicích pruhů.

Dále dojde na této křižovatce k vybudování nového světelného signalizačního zařízení v souladu se stávajícími přístroji. Účelem stavby je zlepšit dopravní situaci. Zásadní součástí akce je také demolice a nová výstavba dvou mostů, a to mostu převádějící silnici II/262 přes silnici III/2621, Dobranovský potok a chodník, a mostu převádějící komunikaci II/262 přes ulici B. Němcové. Dále bude provedena výstavba protihlukové stěny, rekonstrukce propustků a opěrných zdí.

„Jedná se o zatím nejdražší projekt z připravované porce projektů, předpokládané výdaje na celou akci převyšují částku 227,5 milionu korun, přičemž by výše dotace z IROP měla činit více jak 199,7 milionu korun. Libereckého kraje bude dle aktuálního předpokladu hradit přibližně 27,8 milionu korun,“ dodala radní Loučková Kotasová, pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánovaní.

Druhým projektem, jehož předložení do IROP schválila Rada Libereckého kraje, je „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“. V rámci něj bude rekonstruována silnice II/268 v úseku od hranice Libereckého a Středočeského kraje na konci obce Dolní Krupá po železniční přejezd v Mimoni. Celková délka rekonstruované silnice činí 12,293 kilometru.

Na celém úseku dojde ke zvýšení únosnosti stávající vozovky v celé šířce. Dále je součástí řešení odvodnění, rekonstrukce dvou mostů a propustků, zádržný bezpečnostní systém, přeložky inženýrských sítí, výstavba normových autobusových zastávek a rekonstrukce stávající rozlehlé stykové křižovatky v centru Kuřívod do podoby okružní křižovatky.

V centru Kuřívod se chystá i rekonstrukce navazující místní komunikace s parkovacím stáním a novými chodníky. Tuto část bude hradit město Ralsko. Cílem rekonstrukce je zlepšit stávající nevyhovující stav vozovky a celkově zmodernizovat úsek silnice tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost a přehlednost. V neposlední řadě je cílem rekonstrukce zlepšit bezpečnostní podmínky pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích.

„Celkové výdaje tohoto projektu budou činit přibližně 187 milionů korun. Výše spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP by měla být ve výši necelých 163 milionů korun,“ uzavřela radní Loučková Kotasová.

Liberecký kraj v současné době připravuje celkem 16 projektů v celkovém finančním objemu přesahujícím 2 miliardy korun, které předloží do IROP. Rekonstrukce I. etapy silnice II. třídy v Jablonném v Podještědí, silnice v Oknech na Českolipsku, okružní křižovatky v Semilech jsou již ukončené a kraj na ně získal dotaci 90 milionů korun.

Liberecký kraj rovněž získal podporu pro další významnou investiční akci – rekonstrukci silnice II. třídy z Turnova na hranici kraje, jejíž celkové náklady jsou vyčísleny na 206 milionů korun včetně DPH, získaná dotace je ve výši 146 milionů korun.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307