Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj, přes účelová tvrzení, která tvrdí opak, splnil zákonnou povinnost zabezpečit dopravní obslužnost na svém území

02. 04. 2015

Liberecký kraj se opakovaně vyjadřuje k záležitostem, které se týkají realizace veřejných zakázek (VZ) uzavřených pod názvem „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever, Západ a Východ“.

Liberecký kraj, přes účelová tvrzení, která tvrdí opak, má zákonnou povinnost zabezpečit dopravní obslužnost v celém území kraje s ohledem na efektivnost a hospodárné nakládání s prostředky veřejných rozpočtů.

Přes snahu některých neuspokojených dopravních společností a podivných aktivit tří krajských opozičních politiků Změny a jimi řízeného Krajského protikorupčního pracoviště o.s. a portálu Náš Liberec, které založil a provozuje  Čmelák - Společnost přátel přírody o.s. Jana Korytáře, se podařil zajistit nepřetržitý proces dopravní obslužnosti v souladu se zákonnými lhůtami.

„Zde bych ještě opakovaně zdůraznila, že se jedná o řešení krizové, na dobu, která je omezena 6 měsíční výpovědní lhůtou, ale přes to smlouva obsahuje požadavky na zvýšenou kvalitu vozového parku. Zadavatel se přiklonil i k rozhodnutí ponechat stávající personál, včetně řidičů a dispečerů, který je zárukou standardu zajištění náročného provozu,“ uvedla Ing. Stanislava Jakešová, jednatelka Korid LK.

 

Kraj má, jako veřejnoprávní korporace, pevně stanovená pravidla pro rozhodovací postupy a těmito se řídí. Jedním z aspektů jsou orgány, které mají kompetenci rozhodnout, a druhým časová náročnost pevně stanovených postupů. Pro vlastní rozhodovací proces v případech nedostatku důležitých informací pro ekonomické plánování, je obvyklé provést indikativní poptávku. Nabídky pak vedou k lepší orientaci v rámci dalšího rozhodování. V tomto případě se ukázalo, jak složité je integrování nového dopravce do systému, který funguje minimálně 10 let. Nabídky, které byly doručeny Libereckému kraji, byly jen těžko vzájemně porovnatelné zejména svými podmínkami. Ale jako návod k dalšímu rozhodování nepochybně naplnily cíl.

Rozhodnutím Libereckého kraje byla volba metody jednacího řízení bez uveřejnění, zcela v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.

Rozdíl mezi indikativní nabídkou a dohodou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění byl diametrální:

 

Parametr

Indikativní nabídka

Jednací řízení bez uveřejnění

Způsob zadání

Obecné

Pevně definované

Smlouva

Bez

Povinnost podepsat uchazečem

Sankční ujednání

Bez

Pevně definované

Vymezení dopravního výkonu

Vzorové

Pevně definované

Závaznost

Pouze proklamovaná

Smluvní

Dopravní koncept

Obecný

Pevně stanovený

Personální zajištění

Nové

Vyzkoušené

Zkušenosti s provozem v LK

Žádné

Dlouholeté

Náročnost administrativy

Významná

Střední

 

„Indikativní nabídky splnily svou funkci a pomohly Libereckému kraji dosáhnout korektní nabídky v rámci „ostrého vyjednávání“. Ovšem musím zdůraznit, že v žádném případě nelze srovnávat indikativní nabídky s nabídkami oficiálního jednacího řízení bez uveřejnění,“ řekl Vladimír Mastník, radní pro dopravu.

„S lítostí konstatuji, že proces zadávání závazku veřejných služeb v rámci zákona o veřejných zakázkách se stává jen velmi těžko uskutečnitelným. Výjimečnost využití formy jednacího řízení bez uveřejnění, která je striktně daná zákonem, se v tomto případě ukázala jako jediná možná a nezbytná a dost možná, že bude využita i dalších obdobných případů, například při výběru drážních dopravců,“ uzavřel hejtman LK Martin Půta.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

Zadejte text