Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj se v příštím roce opět zaměří na dopravní prevenci u dětí i motorkářů

28. 12. 2015

V Libereckém kraji v roce 2015 uspořádal Tým silniční bezpečnosti 80 tematických dnů zaměřených na dopravní výchovu ve školách. I v příštím roce budou dopravně – bezpečnostní akce pokračovat, opět nebudou scházet i populární kurzy pro motocyklisty.

V Libereckém kraji je prevenci nehod dětí tradičně věnována velká pozornost. Kromě přípravy školní mládeže probíhající na dopravních hřištích existuje i řada doplňkových programů. Jedním z nich jsou tzv. Dny s dopravní výchovou, které realizuje Liberecký kraj společně s dalšími partnery. Jen v letošním roce proběhlo v kraji 80 výukových dní, při kterých se děti učily, jak se správně chovat v autě, na kole i jako chodec.

Problematika bezpečnosti dětí v dopravě je pro nás velkým tématem již řadu let. S našimi partnery se snažíme o co nejširší zásah. Zapojujeme i širokou veřejnost, pro kterou pořádáme semináře a prezentace těch nejdůležitějších témat. Nejinak tomu bude i v dalším roce,“ říká Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje, odpovědný za resort dopravy

Na rok 2016 chystá Liberecký kraj také celou řadu dalších preventivních programů. V plánu je realizace šesti výukových kurzů pro motocyklisty pod názvem „Učme se přežít“, které v předchozích letech sklidily pozitivní ohlasy. „Za posledních pět let jsme v Libereckém kraji realizovali celkem 19 kurzů pro motocyklisty, vždy pro zhruba 50-60 motocyklistů. Na jejich financování se podílel jak Liberecký kraj, tak Ministerstvo dopravy – BESIP, částečně pak i Evropská unie prostřednictvím přeshraničních fondů. Kromě šesti krajských akcí máme v současné době připraven a podán projekt na dalších 20 kurzů,“ upřesňuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

S krajskými dopravně preventivními programy se v příštím roce setká i široká veřejnost. Největší událostí pak bude tradičně zářijová akce Týden bezpečnosti, do které se zapojuje celá řada partnerů včetně škol, měst, policie i podnikatelských subjektů.

Statistiky dopravní nehodovosti dětí nejsou v České republice nijak povzbudivé. Dlouhodobě se nedaří dosahovat cílů daných aktuální Národní strategií bezpečnosti silničního provozu. Za jedenáct měsíců roku 2015 evidujeme již 17 usmrcených a přes stovku těžce zraněných dětí. Nejčastěji děti umíraly jako spolucestující ve vozidlech a jako chodci. Při prevenci nehod našich nejmenších je třeba přednostně cílit právě na tato témata a rovněž tak informovat řidiče o specifikách jízdy s dětmi ve vozidlech.

S dopravní výchovou dětí je nutno začít již od předškolního věku. „Je třeba zapojovat nejen školy, ale také rodiče. Dopravní výchova by měla spočívat nejen v předávání technických znalostí a dovedností, jak se chovat v silničním provozu, ale je nutno započít již od útlého mládí s formováním hodnotového systému dětí. To, jak se naši nejmenší dívají na sebe i okolní svět, významně ovlivňuje jejich vnímání hodnoty zdraví a života,“ uvádí Roman Budský s Týmu silniční bezpečnosti, který se na tvorbě edukativních programů podílí.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

dfagad