Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj zabezpečí silnici v Semilech proti sesuvu a opraví ji

21. 05. 2014

Zajistit bezpečnost silniční dopravy na silnici II/289 v Semilech, na níž hrozí sesuv celé vozovky, je cílem projektu Krajské správy silnic LK, s nímž uspěla se žádostí do XLII. výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.6 – prevence sesuvů a skalních zřícení na Státním fondu životního prostředí.

 

Silnice II/289 tvoří jednu ze dvou základních, nosných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu města Semily.

V současné době je provoz na  tomto úseku ohrožen a v případě neprovedení zásahu hrozí uzavření  silnice, sdělila  Jana Vlčková, vedoucí oddělení dotací u KSS LK, p. o. 

 

Stavba podle ní  řeší  rekonstrukci této narušené a sesuté vozovky.

Polovina vozovky bude provedena nově v kompletní skladbě. Na pravé polovině vozovky se předpokládá frézování a následně pokládka nového krytu vozovky. Pro stávající propustek pod silnicí II/289 jsou navrženy úpravy na vtoku a výtoku.

Celkové stavební náklady činí 2.448.120,- Kč vč. DPH, z toho podíl kraje činí 10 % uznatelných nákladů. Stavbu na základě výběrového řízení  provede firma JOSTAV spol. s r.o.

„Zhotoviteli jsme předali staveniště 12. května a stavba by měla být nejpozději do poloviny září hotová,“ potvrdila Jana Vlčková.

 

V rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.6 na Státní fond životního prostředí  podal Liberecký kraj koncem dubna letošního roku další žádost - na projekt „III/28315 Turnov - zajištění stability komunikace“.

Nejpozději v srpnu letošního roku bychom měli obdržet rozhodnutí, zda  dotaci obdržíme,“ prozradil krajský  radní Vladimír Mastník, odpovědný za rezort dopravy.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad